Paano magsisimula ng usapan sa lalaking hindi mo naman kilala

Ang magsimula ng usapan sa bagong mong kilalang lalaki ay nakakahiya sa umpisa lalo na kung interesado ka na maging higit pa kayo sa pagiging magkaibigan. Ngunit hindi naman kailangan na habang buhay siyang maging estranghero kapag ikaw na ang unang gumawa ng galaw!

Una, pag-usapan natin kung ano ang nagiging dahilan kung bakit nagiging isang hamon ang makipag-usap sa lalaking hindi mo naman kilala: ang takot mo na matanggihan, hindi kayang makapag-isip ng isang paksang mapag-uusapan, pag-aalala na kung ano man ang iisipin niya sa'yo.

Lagpasan ang mga salik na ito at gawin ang estrangherong ito bilang kaibigan mo o sa mas magandang paraan, maging iyong date!

Batiin mo ng "Hello"

Ngumiti at batiin siya kasama ng simpleng "hello". Ginagawa ng ngiti na pagmukhain kang palakaibigan at mabilis lapitan. Kapag tumingin siya sa gawi mo, ipakilala mo ang iyong sarili at magsimula ng usapan. Kapag iniwasan naman niya ang pagtingin ng sa'yo, maaaring hindi talaga siya interesado sa'yo kaya tigilan mo ng kunin ang kanyang atensyon at maghanap na ng iba pang lalaki.

Humingi ka ng kaunting pabor sa kanya

Kapag nakakita ka ng isang cute na lalaki na mag-isang kumakain, maaari mo siyang tanungin kung pwede mong hiramin ang rekado na wala sa iyong lamesa. Pagkatapos noon, pasalamatan siya at subukan siyang purihin. Malay mo? Maaari ka pa niyang ayain na sumabay na sa kanya. Gayunpaman, gamitin lamang ang estratehiyang ito kapag alam mong ito ay naaangkop.

Magsimula sa kaunting usapan

Simulan ang inyong usapan sa maliit lamang. Punahin ang panahon, ang kanyang suot, ang kalat na balita ngayong linggo o ang aso niya kapag nilalakad niya ito. Panatilihin itong magaan at mabuti. Alalahanin na iwasan ang mga nakakabastos na komento na maaaring ika-turn off niya. Maaari mong palalimin ang usapan kapag tumatagal na rin kayong magka-usap.

Maging kalmado

Iwasan ang ipakita na masiyado kang excited. Bagkus, panatilihin ang pagiging malumanay at kalmado na kalooban. Kapag masiyado kang madaldal, pwede siyang ma-irita lalo na kung siya ay tahimik lamang. Maging relax at huwag na sanang makuha pa ang atensyon ng iba papunta sa iyo. Gusto ng mga lalaki ang mga babaeng umaakto bilang babae.

Magbahagi ka ng mga bagay na tungkol sa'yo

Habang nakikipag-usap ka sa kaniya, magbahagi ka ng mga detalye tungkol sa'yo na nalalapit sa paksang pinag-uusapan ninyo, ngunit iyon lamang na komportable kang ibahagi sa taong kakakilala mo pa lamang. Magbibigay ito ng impresyon sa kanya na nagsisimula ka ng maging komportable sa paligid niya.

Sabihin mo na magbahagi siya ng tungkol sa kanya

Gusto ng mga lalaki na pag-usapan ang kanilang sarili. Kaya tanungin mo siya ng mga bagay na tungkol sa kaniya para mapahaba pa ang inyong usapan. Alamin ang malimit niyang ginagawa o mga interes niya. Maaari mo ring tanungin kung saan siya nagta-trabaho kapag ito ay naaangkop sa inyong usapan. Ipakita mo na pinag-tutuunan mo siya ng atensyon dahil magiging komportable siyang magsalita pa sa'yo.

Patawanin mo siya

Magbato ng mga maliliit na biro sa inyong usapan. Ang babaeng marunong magpatawa ay naglalabas ng katalinuhan at tiwala sa sarili. Ang mahalaga, ipakita mong totoo ka. Kapag napatawa mo siya, gugustuhin niyang makipag-usap pa sa'yo ng mas mahabang oras o posible pang ayain kang lumabas. Ang magbigayan ng katatawanan ay magpaparamdam ng pagiging komportable sa paligid ng isa't-isa.

Maging ikaw

Sa mundo na ang mga babae ay nagkukunwari sa bagay na hindi naman sila para lang mapa-hanga ang isang lalaki, pwedeng ikaw na ang babaeng makakakuha ng lalalaki dahil ikaw ay naging 'ikaw'. Kapag nakakuha ka ng date ngunit nagpakita ng ibang pagkatao mo, baka pag-dudahan ka lang niya. Hindi sa pagmamasama, baka ang una niyong date ay maging huli na rin!

Maging kalmado at huwag masiyadong mag-alala! Makipag-usap ka lang sa lalaking iyon. Mas magandang subukan kaysa pag-isipan ang mga 'kung-ano-kaya' sa paglipas ng panahon.

Nakapag-isip ka pa ba ng ibang paraan para lapitan ang lalaking gusto mo? Magbahagi ng inyong suhestiyon sa nga komento sa ibaba!

Please click the link for English version: How To Break The Ice With A Guy You Barely Know

Continue Reading

Datememe is a new 100% free online dating site. Just because it's free doesn't mean you can't enjoy premium features found on other paid websites. No fake users, no paid features, just free online chat to help you meet that someone special. What are you waiting for?